Wat is Positieve Psychologie?

 

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie waarbij gericht aandacht gegeven wordt aan wat er goed gaat en niet alleen op wat er mis is (fouten, stoornissen, beperkingen en zwakheden). Er wordt vanuit gegaan dat de focus juist op successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van mensen moet liggen om verandering mogelijk te maken.  

Deze sterkte kanten kunnen ontdekt, geleerd, geoefend en uitgebouwd worden. We beschikken allemaal over onze eigen set en samenstelling ervan.

Uit onderzoek komt naar voren dat als we actief gebruikmaken van onze sterkte kanten we meer zelvertrouwen hebben, meer competentie ervaren, vaker doelen behalen en een sterker gevoel van welbevinden ervaren. Daarnaast werken de sterkte kanten als buffer tegen het ontwikkelen van psychische klachten. Optimisme blijkt bijvoorbeeld depressie te kunnen voorkomen.