Wat is Positieve Psychologie?

 

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie waarbij gericht aandacht gegeven wordt aan wat er goed gaat en niet alleen op wat er mis is (fouten, stoornissen, beperkingen en zwakheden). Er wordt vanuit gegaan dat de focus juist op successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van mensen moet liggen om verandering mogelijk te maken.  

Deze sterkte kanten kunnen ontdekt, geleerd, geoefend en uitgebouwd worden. We beschikken allemaal over onze eigen set en samenstelling ervan.

Uit onderzoek komt naar voren dat als we actief gebruikmaken van onze sterkte kanten we meer zelvertrouwen hebben, meer competentie ervaren, vaker doelen behalen en een sterker gevoel van welbevinden ervaren. Daarnaast werken de sterkte kanten als buffer tegen het ontwikkelen van psychische klachten. Optimisme blijkt bijvoorbeeld depressie te kunnen voorkomen.

Hieronder een lijst van de tien belangrijkste sterkte kanten als het gaat om het bereiken van doelen en welbevinden:   

  1.  Nieuwsgierigheid,
  2. Het idee dat je controle hebt over goede en slechte gebeurtenissen,
  3. Aanwezigheid van zingeving,
  4. Volharding,
  5. Dankbaarheid,
  6. Gebruik van sterkte kanten,
  7. Neiging tot plezier maken,
  8. Neiging tot betrokkenheid,
  9. Neiging tot zingeving,
  10. Genieten van het moment.