Wat is EMDR?

 

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desentisation and Reprocessing’. Het is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm bedoeld voor mensen met klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis. Dit soort gebeurtenissen kunnen diepe sporen achter laten in het leven. Velen verwerken deze ervaringen op eigen kracht, maar het kan ook zijn dat er psychische klachten ontstaan.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

EMDR verloopt in een aantal stappen. Tijdens het voorwerk wordt er informatie verzameld en wordt je gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de beelden, gedachten en gevoelens die daarbij horen. Tijdens de EMDR sessie zal ik vragen de gebeurtenis weer voor de geest te halen. Deze keer beweeg ik daarbij met mijn vingers voor het hoofd langs en vraag ik je deze te volgen met de ogen. Na korte tijd is er een stop, wordt er even rust genomen, praten we even over wat er gebeurt en gaan we verder met een nieuwe set.

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Het doel van EMDR is dat je je verleden letterlijk achter je kan laten, voluit in het hier en nu kan leven en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering (verleden) in combinatie met het maken van oogbewegingen (heden) ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Voor wie?

Mensen kunnen bij mij terecht als het gaat om een éénmalige of enkele ingrijpende gebeurtenis(sen). Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek raad ik aan om bij een specialist in therapie te gaan.

 

 

Faridee de Boer MSc
Praktijk voor

Psychologie
Coaching
Mindfulness